MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We gaan niet alleen voor technische kwaliteit van de werkzaamheden, ook de weg daarnaartoe vinden we belangrijk. MVO zit dan ook in ons DNA. Door social return, het meewerken aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, geeft u samen met ons concreet invulling aan de P van People in het duurzaamheidsprincipe People – Profit – Planet.

Onze werkwijze

HR Facilities werkt volgens het Mixed-People-Concept. Dit betekent dat er een duidelijk afstemming plaatsvindt tussen de klantvraag, het individu, de werkploeg en kwaliteitsborging van de dienstverlening.

Daar waar veel bedrijven kiezen om grote groepen mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ de werkzaamheden te laten uitvoeren, kiezen wij ervoor om met beduidend kleinere groepen te werken. De genoemde collega’s worden opgenomen in een kleine werkploeg en vinden daar echte aansluiting, bij de uit te voeren werkzaamheden, de eigenlijke klant en bij ons bedrijf.

Samen sterker

Sinds onze oprichting zijn we lid van (werk)coöperatie Inmenz. Hierin werken gemeenten samen met werkgevers en organisaties om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen en/of te ontwikkelen naar arbeid. Door deze samenwerking wordt op een innovatie wijze invulling gegeven aan:

  • Duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Invulling van de banenafspraak tussen de overheid en werkgevers (quotawetgeving);
  • Realisatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO);
  • Structurele netwerken tussen gemeente, werkzoekenden, werkgevers en betrokken organisaties.

In het bijzonder zijn wij trots op het feit dat Peter Henssen als directeur van onze zusterorganisatie Henssen bv, één van de drie oprichters en eveneens bestuursvoorzitter is van de (werk)coöperatie Inmenz.

Nieuwsgierig naar wat de (werk)coöperatie Inmenz gezamenlijk met ons bedrijf voor u kan betekenen? Kijk dan op de website www.in-menz.com.

Maatschappelijke ketenpartners

Naast Stichting Inmenz werkt HR Facilities nauw samen met de volgende maatschappelijke ketenpartners:

 

  • WSP Parkstad;
  • Podium 24;
  • Tal van gemeentelijke werkbedrijven en gemeentelijke sociale diensten;
  • UWV;
  • Opleidingspartners (Bbl-opleidingen, Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK)).